Baksida Hem

Varför har vi känslor?


Varför har vi känslor?


Våra liv är byggda på de känslor vi känner på regelbunden basis, varje känsla har en uppsättning av värderingar och attityder som behöver aktiveras för en känsla ska utlösas

Varför är det viktigt att lära sig mer om känslor?


Vem är den viktigaste personen du pratar mest med i ditt liv?

Din mamma? Dina syskon? Din bästa vän? Eller busschauffören ?

Svaret är DIG SJÄLV


För hela tiden så för ditt omedvetna och medvetna sinnen en dialog, 

eller monolog med dig, den berättar saker för dig, 

minnen  och info du behöver, 

den här inre rösten behöver verktyg för att hjälpa dig att utvecklas


För vår självkänsla utgör en komplex blandning av attityder som finns i vår emotionella hjärna


Varför har vi känslor?


Varje känsla skapar en viss typ av handlingsplan eller beredskap, det är dina drivkrafter, och berättar hur de funkar för att klara utmaningar, skillnaden är hur mycket vi lär oss lyssna på dem


Känslor har tjänat som goda vägvisare eller hänsynslösa tyranner , men känslornas utveckling har utvecklas snabbare än vår biologiska utveckling


När vi inte förstår känslor eller använder dem rätt så försöker vi tämja dem, bara se på de 10 budorden så är det för att tämja känslornas framfart


Alla känslor är i grund och botten impulser till handlingsplaner


Nervkretsar i hjärnan frisätter en storm av hormoner för att hjälpa till


Ilska – ökar blodflödet till händerna, så adrenalin pumpas för att få kraft att agera


Rädsla- blodet flödar till alla muskler för att kunna fly, när vi säger fryser till is så är det precis vad hjärnan gör för att ta in alla intryck och bedöma situationen


Lycka – hämnar flödet av negativa känslor och ökar aktivitet i hjärnan


Förvånad – du lyfter ögonbrynen i förvåning för att vigda synen och ta in mer informationen


Vi har två hjärnor en som tänker och en som känner

Eller så kan vi se det som olika sätt att förstå och få insikt


Du kan kontrollera hur du uttrycker dina känslor, men det är svårare att bestämma när du kommer få en känsla