Baksida Hem

VAD ÄR DIN BARNDOM VÄRD?


NÄR MÄNNISKORS HJÄRTAN ÖVERVINNER STATEN 

Tyvärr så tar inte Europadomstolen upp målet och försvarar barns rätt till en tryggbarndom


Tankar finns att starta en fond för andra utsatta att få söka upprättelse



Vårt besökt i Enköping

Musik Malin Artz


http://eposten.se/enkoping/2016/09/14/hon-hoppas-pa-europadomstolen?refresh=true


http://eposten.se/enkoping/2016/09/22/vad-ar-din-barndom-vard?refresh=true


http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/i-kvall-samlar-sofia-rapp-johansson-in-pengar-for-att-betala-sin-advokat/reppiv!3fgy07ic48HlqEZYZYP1ZA/


Varför denna kväll är så viktig

https://www.youtube.com/watch?v=zTQdPafjV5M












Kvällen i Örebro

https://sofiarappjohansson.com/


Svenska Coverorkester spela under kvällen

























http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23733072.ab