Baksida Hem

Social Ångest


Med arbetet inom makeuprehab så är ångest en central fråga att ta i tur med då det ofta står i vägen för självförtroende och självkänsla


Ångest är ett resultat av tre samverkande faktorer


1-Biologisk – vad vi ser som läggning, vi kan vara födda med en viss blyghet och känslighet


2-Biografi – det är vad som blir inlärt som är förknippat med din personlighet, här finner du prestationskrav, perfektion och viljan att vara andra till lags


Här kan jag även utläsa påverkbarhet och kritik känslighet


3-Stress finner du i praktisk taget all ångest, när den blir hög och går ut i social ångest och fobi så är nivån hög


Som strateg tar jag fram praktiska råd och planer som lär dig att använda kreativitet och fantasi som hjälpmedel att övervinna socialångest

Allt ifrån hur du använder kroppsspråket till kommunikation


Socialångest och stress skalan


Normal

De flesta känner nervositet inför nya saker men det går fort över

Måttlig

När du ofta bokar om, känner att folksamlingar är jobbigt,

Känner sig orolig för att bli bedömd och värderad

Håller hellre med än ta en diskussion 

Extrem

Det är drygt 13-15% av befolkningen som drabbas, av denna grad av social och stress, då är det hela kroppen som reagerar med fysiska och mentala reaktioner


För min del så brast blodkärl lättare, fick stora blåmärken, blödde näsblod och fick utslag


Och här så utesluter du all social kontakt och isolerar dig hellre än våga möta verkligheten, allt förvrängs och paranoida tankar dominerar, beteendet är ett stort hinder och behöver professionell hjälp


Hur du hamnar på skalan ska vet du veta att du kan åka fram och tillbaka på skalan under livet inget är skrivit i sten


Åtgärder

Normal : inget att oroa sig över, här är det mer att acceptera läget och förstå sin personlighet


Mellan: här kan du behöva verktyg så dina bekymmer inte blir svårare att bli av med


Extrem måste ha professionell hjälp och handlingsplan


Fysiska symptom, behöver inte vara alla.....

Hjärtklappning

Höra pulsen i öronen

Ytlig andning

Stickningar

Ticks

Illamående

Kissnödig


Psykiska symtom

Föreställningar

         -Det värsta

         -Hur uppfattas jag av andra

         -Alla hemska resultat och följder

Ord

Oro, negativa bedömningar och förutsägelser

         -Tänk om….. blir fakta

         -De tycker inte om mig

         -De pratar illa om

Mentala processer

           -Självfokuserande

           -Fixerad av andras intryck och åsikter

           -Beteende

           -Ögonkontakt undviks

           -Passiv

           -Undviker att ta initiativ, för att slippa ta ansvar

           -Håller inne med åsikter

           -Skjuter upp saker

           -Trygghets sökande som gamla platser, vänner

           -Håller med majoritet eller tar andras råd utan att värdera det

           -Överdrivet hjälpsam och trevlig

Effekten

Även om socialångest och stress påverkar kroppen, psyket beteendet så påverkar det även känslor

Vi känner oro, nervositet, ångest och osäkerhet som har efterspel av skam, ledsen, depression, underlägsenhet och ensamhet


Enligt forskning finns det ingen specifik faktor som leder till socialångest och det är en samverkan


Biokemisk – genetiska faktorer från tidiga barndomen

Dysfunktionell – när vår traumatiska nervsystem går på högvarv

Arv – du kan inte få socialångest i arv men benägenheten att känna oro, och miljön kommer vara till stor betydelse under utvecklingen


Vad som blir den stora skillnaden är när det finns depression i bilden för då blir tankar mindre konstruktiva och kreativa och det är svårare att vara mentalt flexibla, 

som visat sig i olika tester som Stroop test