Baksida Hem

Skydd för Livet

                                SKYDD FÖR LIVET


Här läggs grunden kommer för en nya handlingsplaner inom Suicid prevention i landet och ett nätverk som samarbetar för ett friskare samhälle


Självmord och självmordförsök är ett folkhälsoproblem, och det blir lätt vi bara ser siffrorna och glömmer de drabbade människor bakom dessa livsöden
En död som skapar enorma frågor


Skydd för livet vill hitta svaren på dessa frågor och vi anser att tillsammans kan vi få de bästa svaren som kan rädda liv i framtiden, och hjälpa efterlevande att gå vidare

Skydd för livet är vår offentliga sida där du kan ställa dina frågor, dela dina tankar och åsikter, så att vi kan arbeta fram framtiden handlingsplan


Definition av självmord och suicid"Suicid, självmord är en uppsåtligt självförvållande livshotande handling som leder till döden


" Självmord / suicid försök"Ett livshotande eller skenbart livshotande beteende i avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av sådana avsikter men som inte leder till döden"


https://www.facebook.com/pages/Skydd-f%C3%B6r-Livet/874014012679639?sk=info&tab=page_info