Baksida Hem

SKATTKISTA MED VISDOMEmotionell intelligens och Affektiv neurovetenskap är inte några nya termer för våran personlighet


Utan handlar om hur du hanterar den personligheten du redan har


De används för att kunna förändra både det fysiska, mentala och psykiska  som är kopplat till din personlighet.


Är strateg och motivator så för mig är dessa två livlinjer för att ta mig fram dit jag vill


Med förbandslåda av kunskap och en karta över mina resurser är jag rustad att göra det lilla extra för vet vad som väntar mig om jag inte gör det och om jag gör det

som två sidor av samma mynt


För motivation har ett nära samband med emotionell intelligens som bokstavligen betyder att flytta känslor


Så ta med skattkistan och välkommen till din känslosamma värld där vi tar fram din livskarta genom livet