Baksida Hem

MentorSverige


Är mentor för mentor Sverige,

Känner du att du vill inspirera ungdomar och hjälpa dem växa så sök till mentor programmet

 

Vad är skillnaden mellan coachning, mentorer och konsulter

Tar upp skillnaderna med hjälp att du ska baka en kaka


Coach kommer ställa dig frågor om ditt slutresultat, ta reda på vilka redskap och ingredienser du behöver

Dess mål är att du ska få tillgång till din egen expertis


En mentor kommer kunna berätta om sitt sätt att baka kakan, mentorer kommer med sin egen expertis som andra kan dra lärdom av


Konsulten kommer utvärdera situationen och ge dig olika recept att välja mellan, de jobbar med att definiera problem områdenhttp://mentor.se/