Baksida Hem

MAKEUP-STRATEG

MAKEUP-STRATEG


Jag har i många år använt makeup som en del i rehabilitering med kvinnor som blivit utsatt för trauma som våldtäkt mm Att  hjälpa kvinnor få en ny start och början på ett starkare självförtroende och bygga upp ihop en starkare självbild med hjälp av både makeup och kunskapen som affektiv Strateg


För mig blev det en mer och mer och självklarhet att det är dags för nästa steg som resande Makeupängel och införa Smink på Recept efter en innovativ modell som ligger till grund för SPR


Då behoven växer inom fler områden som sjukdom och skada som påverkar självbild och rehabilitering så utöka jag områden för att kunna hjälpa fler vars livs satts på paus

 


Jag har tagit fram utbildningar i affektiv och empatisk kommunikation som är viktigt för alla och speciellt inom service yrkenMitt mål är att makeup-rehab ska ligga under friskvård 


Smink på recept fokuserar på hur hjärnan och känslor samarbetar och hur vi förbättrar det samarbetet


                        Jag vill få dig att blomstra i livet!