Baksida Hem

Karin Österman


Mitt namn är Karin Österman och jag har en föreläsning serie som heter Karins Värld, som tar upp allt som är i mitt liv – mitt synsätt, tankar, styrkor, svårigheter och kunskap. 

Jag berättar om min diagnos Asperger syndrom – min dyslexi och depression.


I föreläsningen tar jag också upp hur jag kom över min depression utan mediciner.

Jag är också attitydambassadör för (H)järnkoll.

Föreläsningen är en resa genom metaforer, allvar och humor – genom mitt sätt att se världen.

 

Jag tar upp:

·         Autism och psykatrins historia

·         Erfarenheter av studera historia på Universitet – även medicin historia

·         Mina erfarenheter från skolan – mobbning mm

·         Musikens, teatern och dansens betydelse för psyket

·         LSS och SoL

·         Arbetserfarenheter

·         Identitet och diagnos…

·         Boendestöd

·         Att som student arbetsträna på en Daglig Verksamhet

·         Intressens betydelse

·         Metafor Diagnoser – vad är egentligen en diagnos?

·         Vikten av att individen – och vad som krävs

·         Erfarenhet av styrelse och föreningsarbete

·         Fantasins betydelse för psykisk välmående

·         Att komma över en depression genom intressen

·         Osynliga självskadande beteenden

·         Mina erfarenheter av psykiatrin och vuxenhabiliteringen

·         Försäkringskassan

·         World of Warcraft till

·         Och mycket mer

 

Jag anpassar också min föreläsning efter vad ni vill.

 

Att få kunskap handlar om att ta in många föreläsare – för vi har alla olika erfarenheter och resor genom livets väg och att förstå detta behövs många röster höras.

 

Kontakt – telefonnummer – 019-263885

                 Mail – karinosterman@telia.com

 


Priser –  arvode - vad vi kommer överens om – samt resor och boende