Baksida Hem

Jakob Lindén

Jakob Lindén är en flitig debattör, föreläsare och författare. 


Jakob brinner för frågor som rör barn och unga inte minst barn med funktionshinder eller funktionsfördelar som Jakob också kallar det.  


Jakob har själv diagnosen ADHD och Aspberger eller AST som det idag heter. 

Jakob vet precis vad det innebär att leva med en diagnos och berättar gärna om det. Jakob har en bred historia av mobbning, missbruk och diagnos. 

Under Jakobs första tid på gymnasiet utsattes han för grov mobbning, vilket bidrog till att Jakob missbrukade droger missbruket blev början på en lång och turbulent resa. Jakob har även varit placerad på flera olika familjehem där han upplevt stora skillnader. Vändpunkten kom när Jakob kom till ett bra behandlingshem, Jakob fick den struktur som krävdes och möjlighet till ett värdigt liv. 

I sina föreläsningar belyser Jakob därför vikten av likvärdig vård och familjehemsplacering. Lika som goda och dåliga vuxenförebilder. Jakob fick upprättelse genom BEO och att förövarna dömdes i domstol, 


Därför vill Jakob också visa de ungdomar och vuxna han möter att det finns möjligheter. Framförallt att hur viktigt det är att samhället lyssnar på den som är utsatt och att vi vågar berätta. 

Sedan 2011 driver Jakob Lindén kampanjen "Min historia för att hjälpa andra", där han i form av föreläsningar, sina erfarenheter och diskussion försöker att hjälp andra.

Föreläsningar och temadagar

Pris:Arvode, minimum: 5 000:- ex moms. Kostnad för eventuella resor och boende tillkommer.

Områden: 

*Skillnader familjehem.

*Goda exempel skola, vård och familjehem.

*Mindre bra exempel.

*Goda vuxenförebilder och dåliga vuxenförebilder.

*Anhörighetsperspektiv (alla delar mobbning, diagnos, missbruk etcetera).

*Diagnos, AST, ADHD, hur det är att leva med en diagnos. 

*Missbruk. 

Upprättelse, vändpunkt och att det finns en väg ut - ett "normalt samhälle"

Behandlingshem.

För mer information:Besök www.jakoblinden.se


"Jakob har, på sitt personliga sätt, berättat om sitt liv, och om sina erfarenheter med att leva med ett utanförskap. Hans framföranden har varit mycket uppskattade! Vi kommer därför att fortsätta att anlita Jakob i vårt arbete mot utanförskap i samhället."


En ung man jag beundrar och vill ta fram er för att få förändra livet för många i dag, med hans unga ålder kan han lätt relatera till hur det är idag i skolans hårda skola så han en glasklar Glitterblickare