Baksida Hem

BUBBLIS


                                          BUBBLIS

Framtidens mötesplats för människor som befinner sig olika stadier i livet och behov utifrån sjukdomar och allergier till funktionsvariationer att kunna träffas och mötas


Olika föreningar kommer finnas på plats i fina nya lokaler och du som allmänhet är välkommen och få information och byta erfarenheter även om du inte är ansluten till en förening


Mer info http://www.bubblis.nu/